Адрес

гр. Луковит,
ул. Димитър Талев No 2,
ПК-5770

Телефон

+359 697 / 550 90; 550 92
+359 885 / 205 656
+359 885 / 205 757

Факс

+359 697 / 534 94

E-mail

office@dbg.bg
Бридж клуб „Дипломат” стана член на Българската Бридж Федерация. 16.12.2008

Бридж клуб „Дипломат” е регистриран на 01.08.2008 г с решение на ЛОС като сдружение с нестопанска цел. Клубът си поставя за цел да популяризира играта „Бридж” и да приобщава по-голям кръг хора към нея, като осигурява равен достъп на младите хора и хората в неравностойно положение да бъдат практикуващи или зрители на този аристократичен спорт.
На 15.12.2008 г. бридж клуб „Дипломат” бе приет за член на Българската Бридж Федерация.