Адрес

гр. Луковит,
ул. Димитър Талев No 2,
ПК-5770

Телефон

+359 697 / 550 90; 550 92
+359 885 / 205 656
+359 885 / 205 757

Факс

+359 697 / 534 94

E-mail

office@dbg.bg

Мисия

Diplomat Business Group е холдингова структура обединяваща фирми с различни сфери на действие - търговия, туризъм, транспорт, маркетинг, реклама, забавления и др. Във всички области в които работим ние имаме една обща цел - подобряване качеството на живот на нашите клиенти, чрез предоставяне на качествени продукти и услуги. Това е основа върху която градим просперитета на фирмите ни и работещите в нея.

Ценности

Ние постигаме целите си като се уповаваме на фундаментални ценности:

Клиентите - Най-важни за нас са клиентите. Разбираме техните потребности и се стремим да удовлетворим техните желания, като надхвърлим очакванията им.

Служителите - Служителите са най-ценният ни ресурс и ние в разчитаме на техния професионализъм, квалификация и опит. Полагаме всички усилия пълноценно да използваме уменията им и да развиваме техните способности.

Устойчиво развитие - Да осигурим растеж, който да гарантира възвращаемост на инвестициите на собствениците и сигурност на служителите.

Непрекъснато усъвършенстване - Нашата постоянна цел е непрекъснато да подобряваме дейността си във всички аспекти. Това което днес правим добре, утре можем да направим по-добре.

Коректно партньорство - Поддържане на взаимно изгодни отношения с производители, доставчици и търговски компании, основани на взаимно доверие и добър бизнес тон. Социална отговорност. Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд на служителите на компанията. Предоставяме на клиентите на качествени продукти и услуги, които повишават стандарта им на живот.

Опазване на околната среда - Създаваме енергоспестяващи продукти под марката Diplomat, ползването на които води не само до постене на енергия, но и до опазване на природата.