Адрес

гр. Луковит,
ул. Димитър Талев No 2,
ПК-5770

Телефон

+359 697 / 550 90; 550 92
+359 885 / 205 656
+359 885 / 205 757

Факс

+359 697 / 534 94

E-mail

office@dbg.bg
“Консултантска къща - Diplomat” ЕООД

“Консултантска къща - Diplomat” ЕООД е с основен предмет на действие финансово-счетоводни и правни услуги. На нашите клиенти предлагаме:

Счетоводно обслужване – еднократно, абонаментно и годишно.

• Еднократно счетоводно обслужване
- счетоводно обслужване за конкретен период в рамките на финансовата година
- еднократни консултации
- годишно счетоводно обслужване

• Абонаментно счетоводно обслужване
- ежемесечно счетоводно обслужване
- тримесечно счетоводно обслужване
- шестмесечно счетоводно обслужване
- годишно счетоводно обслужване

Според обхвата на работа различните форми на счетоводно обслужване са:

Комплексно счетоводно обслужване – включва всички дейности, необходими за обслужване на нашите клиенти:
ежемесечно водене на счетоводните регистри, изготвяне и подаване на дневници покупки и продажби, справка декларация по ДДС, изготвяне ведомост за заплати и плащания на осигуровки, трудови договори, годишни декларации по ЗКПО, ЗДФЛ и фирми за патент.

Специализирано счетоводно обслужване – избиране на една или повече от изброени услуги.

• Правни услуги
- регистрация на ЕТ, ЕООД, ООД
- пререгистрация на фирми
- юридически и трудово-правни консултации