Адрес

гр. Луковит,
ул. Димитър Талев No 2,
ПК-5770

Телефон

+359 697 / 550 90; 550 92
+359 885 / 205 656
+359 885 / 205 757

Факс

+359 697 / 534 94

E-mail

office@dbg.bg
Фондация “Дипломат - Балкански център”

Фондация “Дипломат-Балкански Център” е учредена 2001 година. Неин основен приоритет е съхраняването на културните традиции и подпомагането на спорта, здравеопазването, образованието и туризма чрез привличане на местни и чуждестранни инвестиции.