Адрес

гр. Луковит,
ул. Димитър Талев No 2,
ПК-5770

Телефон

+359 697 / 550 90; 550 92
+359 885 / 205 656
+359 885 / 205 757

Факс

+359 697 / 534 94

E-mail

office@dbg.bg
“Център за иновации и развитие” ЕООД

“Център за иновации и развитие” ЕООД гр. Луковит предлага на своите клиенти:

Професионално разработване и управление на проекти по Структурните фондове, както и по други програми на общността

  • • Консултиране, свързано с индивидуалните нужди на всеки клиент;
  • • Проучване на възможности за получаване на външно финансиране (частни донори, Европейски съюз);
  • • Подготовка на предложения за публично-частни партньорства;
  • • Изготвяне на цялостна концепция и/или предложение за финансиране;
  • • Управление на проекти, спечелили финансиране;

Дейността на фирмата е насочена към осигуряване на необходимата информация относно възможностите за финансиране и участие в различни програми на Европейския съюз чрез проекти за микро, малки, средни и големи предприятия; за обучаващи организации; за представители на браншови организации, професионални сдружения, неправителствени организации и др.

“Център за иновации и развитие” ЕООД, като част от Diplomat Business Group е член на “Глобалния договор” на ООН за целите на хилядолетното развитие, гарантиращи превръщането на глобализацията в една по-позитивна сила за всички хора по света и се ангажира към тази мрежа да разпространява знанията и уменията си, като социално отговорна фирма. Това става чрез популяризиране ценностите на “Глобалния договор” и чрез свеждане до минимум на отрицателните практики в работния процес на фирмата.