Адрес

гр. Луковит,
ул. Димитър Талев No 2,
ПК-5770

Телефон

+359 697 / 550 90; 550 92
+359 885 / 205 656
+359 885 / 205 757

Факс

+359 697 / 534 94

E-mail

office@dbg.bg
Център за професионално обучение към “Балкански център - Дипломат” ООД

Центъра е с основната дейност - повишаване на професионалната квалификация на безработни лица и служители в сектори конкурентни на пазара на труда. Той прилага програми за качествено и ефективно обучение, съобразени със съвременните методики и подходи в сферата на професионалната квалификация.